Disclaimer

Aan het onderhoud van de website besteed ik de grootst mogelijke zorg. Toch bestaat de mogelijkheid dat informatie na verloop van tijd verouderd of niet juist is. Aan de teksten van deze internetsite kunnen dan ook géén rechten worden ontleend.

Vocally draagt geen verantwoordelijkheid voor informatie op enige internet site of pagina waarnaar Vocally verwijst en sluit alle aansprakelijkheid uit voor enigerlei directe of indirecte schade, van welke aard dan ook, die voortvloeit uit of in enig opzicht verband houdt met de website.

Vocally behoudt zich het recht voor om eventuele (prijs)wijzigingen met onmiddellijke ingang en zonder enige kennisgeving door te voeren.