Algemene voorwaarden

Inschrijving en betaling

 1. Bij 1) het maken van een lesafspraak voor een privé les 2) inschrijving voor de cursussen en/of workshops, verbindt je je aan deze algemene voorwaarden.
 2. Aanmelden dient te geschieden middels het volledig invullen van het aanmeldingsformulier/ contactformulier. Na ontvangst zal Vocally een bevestiging van aanmelding per email sturen.
 3. Voor workshops en cursussen geldt: Deelname is pas definitief en gegarandeerd na ontvangen van betaling.  Bij verzuim van betaling wordt een incassobureau ingeschakeld.
 4. Betaling dient te zijn voldaan binnen 14 dagen na het ontvangst van de factuur, of wanneer de factuur binnen 14 dagen van de startdatum ontvangen is:
  • Vóór aanvang van de cursus
  • Bij aanschaf van een meer-rittenkaart dient de betaling voldaan zijn vóór de eerste les
  • De 1ste proefles kan bij aanvang contant betaald worden. Er kan niet worden gepind.
  • In overleg kan de betaling worden voldaan in termijnen.

Annulering en ziekte

 1. Restitutie van het les-/cursusgeld is mogelijk tot 14 dagen voor aanvang van de cursus. Daarna kan er geen restitutie of vrijstelling van betaling meer worden verleend.
 2. Vocally behoudt zich het recht voor een cursus of activiteit te verzetten en/of te annuleren, wanneer er onvoldoende inschrijvingen zijn.
 3. Mocht een cursus of een losse les onverhoopt niet door kunnen gaan, zal er een vervangende datum worden gezocht.
 4. Afzeggen van een les, om welke reden dan ook, moet 24 uur van te voren worden gemeld. Lessen die op tijd door- of namens leerlingen worden afgezegd zijn in te halen. Lessen die niet binnen 24 uur afgemeld worden kunnen niet worden ingehaald en worden in rekening gebracht.
 5. Bij langdurige uitval graag contact opnemen met de docent voor een passende oplossing.
 6. Als de leerling te laat aankomt in de les, wordt dit niet gecompenseerd met uitloop.

Aansprakelijkheid

 1. Vocally is in geen enkel geval aansprakelijk voor enig letsel of schade aan/van de cursist, of voor verlies, diefstal of beschadiging van de eigendommen van de cursist.
 2. Deelnemen aan de lessen is geheel op eigen risico.
 3. Schade veroorzaakt door leerlingen en/of meegenomen gasten wordt verhaald op de betreffende persoon.

Algemeen

 1. Vocally kan besluiten een cursist de toegang tot de lessen te ontzeggen, b.v. bij wangedrag of een betalingsachterstand. De verplichting tot betaling van het cursusgeld blijft dan bestaan.
 2. Onvoorziene omstandigheden kunnen leiden tot wijzigingen van de op de website vermelde informatie (zoals, tijden, prijzen e.d.). Vocally behoudt zich het recht voor af te wijken van de verstrekte informatie.